46th Orchestral Season

View Event Calendar
Full List Calendar

Timeless Melodies

Date and Time
7-8/10/2022 (Fri, Sat) 8:00pm
Venue
Hong Kong Cultural Centre Concert Hall
Ticket Fee
$380, $300, $250, $200
Conductor
Yan Huichang
Guest Conductor: Yu Chiu-for
Performed by
7/10
Dizi: Chan Hung-yin, Cheng Chia-Man
Yangqin, Self-accompanied Singing : Yu Mei-lai
Pipa: Wong Chi-ching, Zhang Ying
Painting: Tam Po-shek
Percussion: Yim Hok Man
Qinqin: Yuen Shi Chun
Zheng: Choi Ngar Si, Fu Zifei
Eco-Erhu: Zhang Chongxue, Xu Hui
Eco-Zhonghu: Li Xiaoding
Yangqin: Lee Meng-hsueh
Traditional Sheng: Chen Yi-wei

8/10
Ajik: Hung Shi-cheung, Han Jingna
Guqin: Yu Mei-lai
Dizi: Cheng Chia Man
Eco-Erhu: Zhang Chongxue
Eco-Gehu: Tung Hiu Lo 
Pipa: Zhang Ying
Zhongruan: Fung Yin Lam
Sheng: Lu Yi
We celebrate our 45 years of history with old friends and former colleagues in this two-part concert. Cheng Chai-man, Tam Po-shek, Wong Chi-ching, Choi Ngar-si, Yu Mei-lai, Yu Chiu-for, Chan Hung-yin and Hung Shi-cheung, all well-recognised names for loyal HKCO fans, will play classics that they have helped make famous. In addition to instrumental performances, there will be self-accompanied singing, live Chinese calligraphy and painting. “Memories are made of this….”
Programmes
Please refer to Chinese version