42nd Orchestral Season

View Event Calendar
Full List Calendar

Fascinating Strings - An Evening with HKCO Huqin Principals

HKCO Virtuosi

Date and Time
18/5/2019 (Sat)
8:00 pm
Venue
Hong Kong Cultural Centre Studio Theatre
Ticket Fee
$220, $280
Remark
Programme Coordinator: Zhang Chongxue
Performed by:
Zhang Chongxue
Zhou Yi
Mao Qinghua
Tung Hiu Lo
Qi Hongwei
Mak Ka Yin
Chang Se-han
Ensemble music is a dialogue between sages. Coordinator of the concert, HKCO Concertmaster Zhang Chongxue, hopes to inject new life into the genre through innovative programming, and a new huqin adventure awaits in 2019!
Programme

Huqin Quartet

The Bow Dancing on Strings  Li Boshan

Eco-Erhu: Zhou Yi, Chang Se-han

Eco-Zhonghu: Mao Qinghua,Mak Ka Yin


Stories of Old Canton  Li Fubin

Eco-Erhu: Mao Qinghua, Chang Se-han

Eco-Gaohu: Mak Ka Yin 

Eco-Zhonghu: Zhang Chongxue


The Four  Cheung Baohua

Eco-Erhu: Mao Qinghua 

Eco-Gaohu: Mak Ka Yin 

Eco-Zhonghu: Zhang Chongxue

Eco-Gehu: Tung Hiu Lo


Huqin Sextet

The Rainbow Pinwheel  Chow Jun Yi

Eco-Erhu: Zhang Chongxue, Chang Se-han

Eco-Gaohu: Zhou Yi

Eco-Zhonghu: Mao Qinghua

Eco-Gehu: Tung Hiu Lo

Eco-Bass Gehu: Qi Hongwei


The Mountain Ghost  Ng King-pan

Eco-Erhu: Zhang Chongxue, Chang Se-han

Eco-Gaohu: Zhou Yi

Eco-Zhonghu: Mao Qinghua

Eco-Gehu: Tung Hiu Lo

Eco-Bass Gehu: Qi Hongwei


For Chinese Traditional Ensemble Summer When  Chen Yusheng

Eco-Erhu: Zhang Chongxue, Chang Se-han

Eco-Gaohu: Zhou Yi

Eco-Zhonghu: Mao Qinghua, Mak Ka Yin


Huqin Septet

Growth Ring  Ng Cheuk-yin (Commissioned by the HKCO/ World Premiere)

Eco-Erhu: Zhang Chongxue, Chang Se-han

Eco-Gaohu: Zhou Yi

Eco-Zhonghu: Mao Qinghua, Mak Ka Yin

Eco-Gehu: Tung Hiu Lo

Eco-Bass Gehu: Qi Hongwei