42nd Orchestral Season

View Event Calendar
Full List Calendar

Eco-Huqin Sextet Tokyo (Osaka) Concert with the HKCO Huqin Princpals

Date and Time
24/05/2019 7:00pm
Venue
Tokyo Oji Hall
Performed by
Zhang Chongxue (Erhu, Zhonghu)
Zhou Yi (Gaohu)
Mao Qinghua (Zhonghu, Erhu)
Mak Ka Yin (Erhu, Gaohu)
Tung Hiu Lo (Gehu)
Qi Hongwei (Bass-Gehu)
Please refer to Chinese version.