42nd Orchestral Season

View Event Calendar
Full List Calendar

Eco-Huqin Sextet Tokyo (Osaka) Concert with the HKCO Huqin Princpals

Date and Time
25/5/2019 (Sat) 7:30pm
Venue
Osaka Toyonaka Performing Arts Center (Small Hall)
Performed by
Zhang Chongxue (Erhu, Zhonghu)
Zhou Yi (Gaohu)
Mao Qinghua (Zhonghu, Erhu)
Mak Ka Yin (Erhu, Gaohu)
Tung Hiu Lo (Gehu)
Qi Hongwei (Bass-Gehu)
Please refer to Chinese version.